Blog

Nastupujeme na vysokú školu

Nástup na vysokú školu je vo väčšine prípadov spojený s krokom do neznáma. Nekonečné cestovanie, vybavovanie nového ubytovania, stanovenie si nového denného režimu, prispôsobenie sa novému prostrediu a novým ľuďom, prípadne hľadanie si práce, ktorá vám bude časovo (aj finančne) vyhovovať... To všetko pôsobí na človeka stresujúco a zaberie množstvo času. Sami sme počas našich štúdií poznali, že je náročné všetko časovo postíhať, a to vrátane skĺbenia s prípravou na prednášky či semináre. Náročné je to najmä vtedy, ak študent nemá spolužiaka, kamaráta či iného „poradcu,“ ktorý by mu pomohol nástup na vysokú školu efektívne zvládnuť.

Samozrejme, pri nástupe na výšku je treba presnoriť aj okolie a zistiť, kde sa nachádzajú najbližšie bufety, bary a podobné „zariadenia,“ v ktorých je možné pri káve alebo dobrom pive vypustiť paru po skúškach či prednáškach. Aj tieto veci sú dôležité.

Sme partia ľudí, ktorá už vysoké školy absolvovala, takže – aj keď na diaľku – sa vám v prípade potreby posnažíme pomôcť s povinnosťami spojenými so štúdiom na vysokej škole. Neponúkame vám len možnosť napísať podklady. Poskytujeme aj konzultácie či poznámky (skriptá, študijné/učebné texty), ktoré vám môžu pomôcť pri vašom štúdiu. Texty, ktoré vám poskytujeme, budeme postupne na našej stránke dopĺňať – v závislosti od našich časových kapacít.

Držíme vám palce, aby ste nástup na vysokú školu zvládli bez problémov. Pamätajte, že v prípade potreby je tu náš tím pre vás :-)