Blog

Ako správne čítať akademické texty (I. časť)

Pre každého študenta je dôležité, aby vedel čítať akademické texty. Na vysokej škole ide o nevyhnutnosť. V mojom blogu vám prinášam niekoľko tipov, ktoré vám ich čítanie pomôžu zjednodušiť. Neberte však prosím moje rady ako jednoznačný „vzorec,“ prostredníctvom ktorého by bolo možné akademické texty čítať. Dôvodom sú rôzne štýly písania či stanovovania téz/hypotéz autorov týchto textov. Texty, ktorými sa stretnete na výške, môžu byť napríklad:

• vysvetľujúce, tzv. explanačné (texty niečo vysvetľujú cez určitú teóriu),

• deskriptívne (texty niečo opisujú),

• naratívne (autor textu rozpráva príbeh).

Pri čítaní akéhokoľvek textu je dôležité urobiť si pohodlie, ktoré vám umožní uvažovať, resp. sústrediť sa na hlavnú ideu textu a zachytiť jeho podstatu. Je na vás, či sa vám dobre a pohodlne číta na pohovke, za stolom či v študovni. Prostredie vám má umožniť, aby ste nad textom nezaspávali (aj keď niekedy je to mimoriadne ťažké...) a aby ste čítali sústredene.

Veľmi dôležité je čítať aktívne – sústredene a kriticky. To znamená, že prečítaný text by ste mali pochopiť natoľko, že z neho následne dokážete napísať napríklad seminárku, pričom zhodnotíte silné aj slabé stránky textu. V uvedenej súvislosti je potrebné uvažovať napríklad nad rôznymi teóriami, ktoré môžu danú problematiku skúmať z rôznych uhlov pohľadu. Ak podstatu textu nepochopíte na prvýkrát, čítajte text aj viackrát.

Odporúčam vám robiť si z prečítaného textu aj poznámky, a to najmä v prípade, ak je text dôležitý napríklad pre úspešné zloženie skúšky, resp. idete jeho závery prezentovať pred vyučujúcim a spolužiakmi. Poznámky je možné robiť si rôznymi spôsobmi. Môžete si vypisovať kľúčové slová (frázy) mimo text či priamo do textu. Ak máte text v cudzom jazyku a nemáte čas na jeho preloženie so slovníkom, odporúčam využiť elektronické prekladače, napríklad Google Translator. Pre jednoduchšiu orientáciu v texte využívajte aj klávesové skratky - napríklad CTRL+F, ktorá vám umožní vyhľadať v texte dôležité výrazy.