Blog

Ako správne čítať akademické texty (II. časť)

V predchádzajúcom blogu som sa v rámci čítania textov sústredil najmä na vonkajšiu stránku čítania, a to na dôležitosť pohodlia pri čítaní a potrebu aktívneho a predovšetkým kritického čítania. V pokračovaní blogu sa zameriavam najmä na vnútornú štruktúru akademického textu a jeho najdôležitejšie atribúty.

Každý akademický text obsahuje viaceré časti, ktoré je potrebné si všimnúť hneď na úvod čítania. Ide o cieľ (anglicky aim, goal) a tézu/hypotézu, prípadne aj výskumné otázky. Tieto aspekty by ste mali pri čítaní hľadať ako prvé, t. j. zistiť, čo chce autor v texte povedať – čo je jeho cieľom a ako tento cieľ dosahuje. Či niečo argumentuje (tvrdí – stanoví si tézu), prípadne spracoval výskum a v texte ponúka jeho výsledky (overuje pravdivosť, t. j. snaží sa verifikovať hypotézu). V prípade výskumu mávajú akademické texty spravidla určené hypotézy a výskumné otázky. Existencia hypotéz a výskumných otázok v texte, prípadne potvrdenie ich správnosti však vo väčšine prípadov záleží od samotných schopností autora či kvality odborného periodika.

Argument autora a tiež ciele textu sa spravidla nachádzajú v abstraktoch. Preto vám odporúčam čítať aj tieto časti textu. Hypotézy a výskumné otázky sú spravidla uvedené v časti výsledky výskumu/diskusia. Pri každej hypotéze by sa následne mala nachádzať aj odpoveď na výskumnú otázku, resp. verifikácia/falzifikácia hypotézy. Veľmi dôležitou časťou, ktorú odporúčame čítať pri každom akademickom texte, je aj záver, kde autor spravidla sumarizuje výsledky svojej práce.

Pri čítaní akademických textov nie je potrebné sa zameriavať na pasáže, ktoré sú možno zaujímavé, no obsahujú množstvo faktov či mien. Konspekt, resp. poznámky z textu teda nemajú mať podobu „zoznamu“ (dátumov, mien, faktov), ale mali byť logickým usporiadaním prečítaného.

Ak píšete seminárku, prípadne iný akademický text, v ktorom máte vašu pozornosť sústrediť na kritické zhodnotenie prečítaného, odporúčam vám oboznámiť sa aj s alternatívnymi názormi na skúmanú problematiku.

Netvrdím, že nie je dôležité študovať celé akademické texty. Avšak v rámci štúdia sa stretnete s množstvom textov, ktoré budete musieť prečítať pomerne za krátku dobu. Je preto dobré vedieť, ktoré časti textu je potrebné čítať prioritne, prípadne podrobnejšie. Ak by ste mali s čítaním akademických textov aj napriek mojim radám problémy, neváhajte sa obrátiť na náš tím, ktorý je tu pre vás :-)