Blog

Metodika výskumu: definovanie výskumnej témy a výskumného problému

Predstavte si, že ste mimozemšťan, ktorý pristál na planéte Zem, a ktorý ide po prvý raz v živote variť cestoviny. Aj mimozemšťan vám môže navariť výborný obed, z ktorého sa budete zalizovať za ušami – a pritom vôbec nemusíte vedieť, že ho varil niekto mimo našej planéty. Ako to dosiahnuť? Dajte mimozemšťanovi presný návod, čo kedy urobiť a výsledok je na svete.

V úvode vás samozrejme neporovnávam s mimozemšťanmi :-) Ale počítajte s tým, že vašu akademickú prácu budú čítať iní ľudia, ktorí sa potenciálne môžu tváriť ako z inej planéty. Preto je dôležité hneď v úvode vašej práce vysvetliť, čo chcete vaším textom dosiahnuť/dokázať, aké metódy použijete na dosiahnutie cieľa a podobne.

Každý akademický text, ktorý vytvoríte, musí obsahovať viaceré atribúty dôležité na zadefinovanie si cieľa. Ide najmä o výskumnú tému, výskumný problém, výskumnú vzorku, výskumnú otázku, premenné, hypotézy, výskumné otázky... Ak píšete prvú akademickú (asi seminárnu) prácu v živote, verím, že sa vám to zdá komplikované. Ale opäť predstavte si mimozemšťana, ktorý po prvý raz varí cestoviny.

Takže, v prvom rade je treba si písaní akejkoľvek práce stanoviť názov práce, ktorý vystihne váš výskumný problém. To znamená, že ešte predtým, ako začnete niečo písať, si identifikujete oblasť, o ktorej máte záujem písať. Študujete napríklad pedagogiku. Téma vašej akademickej práce môže byť: Profesia učiteľa v súčasnej spoločnosti.

Keď máte naformulovanú tému, môžete sa pustiť do formulácie výskumného problému. Profesiu učiteľa totiž môžete skúmať z rôznych uhlov pohľadu, napríklad – z pohľadu profesie, ktorú vykonáva (čo musí prekonávať učiteľ pri svojej práci, s akými problémami sa stretáva a pod.), z pohľadu verejnosti na učiteľskú profesiu, z pohľadu platového ohodnotenia učiteľa, z pohľadu žiakov na učiteľa a pod. Tento „pohľad“ je vlastne vaším výskumným problémom, ktorý máte záujem v práci riešiť.

Máte definovanú tému a naformulovaný výskumný problém? Super, môžeme sa pustiť do výskumných otázok a hypotéz :-)