Blog

Aké zdroje je potrebné využívať pri písaní akademických textov?

Pri písaní akademických textov sa nevyhnete využívaniu rôznych domácich a zahraničných zdrojov. Pred písaním textu je však dobré vedieť, aké typy textov je vhodné využívať a kde je možné ich nájsť.

V prvom rade vám pri písaní odporúčam využívať zdroje, ktoré máte uvedené v sylabách predmetu, prípadne vám ich využitie poradil prednášajúci. Pokiaľ vám bola zadaná téma práce, nájdete v týchto zdrojoch napríklad vhodný argument, ktorý vo vašej práci rozviniete.

Pamätajte si, že čím je vaša práca rozsiahlejšia, tým rozsiahlejší by mal byť aj zoznam použitej literatúry. Napríklad ja sa pri písaní textov snažím dodržiavať pravidlo počet strán = počet zdrojov. To znamená, že pokiaľ mám text v rozsahu 30 strán, snažím sa, aby aj zoznam literatúry mal približne 30 zdrojov (minimálne). Zo zdrojov využívajte predovšetkým odborné publikácie (monografie) autorov venujúcich sa problematike, ktorú skúmate, akademické časopisy (predovšetkým zahraničné, keďže kvalita niektorých slovenských nestojí za reč), ale aj zborníky z vedeckých konferencií a oficiálne internetové stránky. V žiadnom prípade neuvádzajte ako zdroj Wikipédiu, kde sa nachádzajú nepodpísané, prípadne neoverené články. Ak neviete, čo je potrebné písať v rámci danej problematiky, je vhodné si na Wikipédii prečítať pár riadkov o problematike a následne, po overení pravdivosti údajov zverejnených na tomto portáli, sa pustiť do samotného písania. Alternatívou je požičať si už napísané akademické práce (bakalárky, diplomovky...) na danú tému. Nájdete ich v Centrálnom registri záverečných prác (crzp.sk). Práce z českých škôl nájdete na stránke theses.cz. V týchto zdrojoch sa však neinšpirujte textom (v zmysle písania štýlom CTRL+C a CTRL+V), ale skôr zdrojmi, ktoré pisateľ využíval pri písaní. Následne pracujte s týmito – originálnymi zdrojmi dát.

Kde je však možné nájsť kvalitné zdroje na písanie práce? V prvom rade skúste internet, najmä Scholar Google a Google Books, kde môžete nájsť množstvo zdrojov vrátane monografií a odborných (akademických) článkov. Vyskúšajte zadať nielen názov témy, problému či kľúčové slovo v slovenčine, ale aj v češtine či v anglickom jazyku. Dobrým pomocníkom vie byť aj databáza vedeckých článkov CEEOL. Registrácia v nej je bezplatná. Ako študenti máte možnosť registrovať sa aj na portáli Researchgate, kde tiež môžete nájsť množstvo užitočných textov.

Cestou na prednášku môžete skúsiť zbehnúť aj do univerzitnej knižnice a spýtať sa, či majú zdroj, ktorý potrebujete. Ak nepomôže univerzitná knižnica či fakultná študovňa, skúste aj databázy Slovenskej národnej knižnice a tiež Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied. V posledných rokoch sa svojou kvalitou zlepšili aj viaceré krajské knižnice, kde vám dokážu množstvo zdrojov zohnať aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Ak by ste potrebovali zdroje k téme Vašej akademickej práce, skúste sa obrátiť aj na náš tím. V databáze máme viac ako 1000 kníh, 300 článkov a tiež viaceré ročníky vybraných odborných časopisov. Veľmi radi vám pomôžeme nielen pri písaní, ale aj s výberom literatúry.