Blog

Prečo je dobré mať MBA

MBA, BBA, LLM, MSc či DBA (ďalej len „MBA“) sú tituly, ktoré sa v súčasnosti čoraz častejšie objavujú za menami stredných a vyšších manažérov pôsobiacich nielen v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore. Ide o tituly, ktoré sú identické s I. stupňom (BBA), II. stupňom (MBA) či III. stupňom (DBA) slovenských vysokých škôl. Na rozdiel od štandardne udeľovaných titulov Bc., Mgr., Ing. a PhD. však ide o neakademické, profesijné tituly. MBA štúdium totiž nie je zaradené do sústavy vysokoškolského vzdelávania. Ide o súčasť celoživotného vzdelávania.

Na rozdiel od klasickej vysokej školy je 99% vyučovania orientovaného na prax. Teóriami, s ktorými vás vo veľkej miere oboznámia slovenské vysoké školy, sa pri štúdiu MBA nestretnete. Ďalšou výhodou štúdia je možnosť jeho online absolvovania a kombinácia predmetov podľa vášho záujmu. Štúdium trvá spravidla jeden až jeden a pol roka. Vďaka MBA štúdiu si rozšírite svoje znalosti a zručnosti, ktoré môžete aplikovať priamo do praxe. V podobnom štýle sa vyžaduje aj písanie seminárnych a záverečnej práce programu, ktoré musia byť z polovice, resp. z dvoch tretín písané z praxe.

V rámci MBA sa dá študovať napríklad oblasť práva, ekonomiky, marketingu, manažmentu či poisťovníctva. Záleží len na vás, pre akú oblasť sa rozhodnete. Štúdium týchto programov si však vyžaduje buď prax na manažérskej pozícii, alebo ukončenie vysokoškolského vzdelania minimálne I. stupňa. Zároveň ide o spoplatnené štúdium, pričom výška poplatku jednotlivých vzdelávacích inštitúcií je odlišná. Väčšina škôl však ponúka rôzne možnosti získania štipendia či inej zľavy zo školného.

Absolventi MBA štúdia sa dokážu lepšie uplatniť na trhu práce, a to predovšetkým v pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, kde môžu získať lepšie finančné ohodnotenie. Okrem postupu v kariérnom rebríčku a získania znalostí, ktoré môžete priamo aplikovať do praxe, sa vám v rámci štúdia ponúka aj možnosť naviazania obchodných či osobných kontaktov s ďalšími študentami.

Rozhodli ste sa pre MBA štúdium? Náš tím vám ponúka možnosť konzultácií a tiež komplexné spracovanie podkladov k  celému štúdiu. Máme viac ako sedemročné skúsenosti. Sme tu pre vás :-)