Často kladené otázky

FAQ

 • Prečo je na stránke uvedený iba emailový kontakt a nie adresa alebo telefónne číslo?

  • Sme tím piatich autorov – súkromných osôb, ktorí nesedia v jednej miestnosti alebo v kancelárii. Pracujeme z rôznych kútov sveta, a teda bolo by nás ťažké zastihnúť na jednom mieste. Preto máme na stránke uvedený len emailový kontakt, na ktorý môžete napísať Vaše požiadavky.

   Ako prvá sa s Vašou požiadavkou stretne Klaudia, ktorá podľa témy, resp. Vašej požiadavky pridelí túto tému (objednávku) jednému z nás, autorov. Následne už komunikujete priamo s týmto autorom (Paula, Tim, Maťo alebo Ondrej), a to buď prostredníctvom emailu alebo sociálnych sietí. Spôsob komunikácie je na vás.

 • Na akej báze je založená naša spolupráca?

  • Autor s Vami spolupracuje na základe ústne uzatvorenej zmluvy o dielo. Písomným potvrdením zmluvy je objednávka, ktorú si spoločne odsúhlasíme emailom.

 • Kto tvorí náš tím?

  • Sme tím piatich autorov, ktorí sa písaniu podkladov venujú od roku 2013. Koordinátorkou našej práce je Klaudia. V tíme sú ešte Paula, Ondrej, Tim a Maťo.

   Výber autora nenechávame na vás. Vám pridelený autor z nášho tímu je zvolený na základe jeho vzdelania, skúseností s témou a tiež na základe jeho časových kapacít.

 • Prečo by som si mal zvoliť práve autora z tohto tímu?

  • Pretože všetci sa Vám budeme snažiť ponúknuť tie najlepšie služby na trhu. Každý z nás Vám spracuje originálne podklady v potrebnom rozsahu vrátane ďalších služieb. Zároveň komunikujete priamo s autorom projektu – bez zbytočných preposielaní emailov alebo kontrol zo strany administrátora.

 • Ako je zabezpečená ochrana mojich údajov?

  • Všetky správy, ktoré si vymeníte s autorom podkladov, považujeme za súkromné a prísne dôverné. Našu komunikáciu ani podklady nikde a nikdy nezverejňujeme. Zároveň sa podklady k Vašej objednávke neukladajú na žiadnom webe ani inom médiu.

 • Koľko zaplatím za podklady?

  • Cena za zostavenie podkladov je určená individuálne. Do cenotvorby vstupujú viaceré faktory, predovšetkým rozsah a náročnosť spracovania podkladov, doba dodania, vyťaženosť autora a v neposlednom rade aj Vaše možnosti úhrady. Platí, že pokiaľ sa podklady s rozsahom nad 30 strán rozhodnete uhradiť v jednej splátke, dáme vám o 100 eur nižšiu cenu ako v prípade rozdelenia úhrady do viacerých splátok.

   Výslednú sumu za podklady si môžete rozdeliť aj do viacerých splátok. Ich počet nechávame na vás. Platí tu iba jedno pravidlo, a to, že úhrada za podklady musí byť vykonaná vždy pred dodaním podkladov. V praxi to znamená, že vždy Vám autor dodá len toľko strán, koľko máte predplatených. Ideálne je preto rozdeliť platbu na dve, prípadne na tri časti, resp. uhradiť celú objednávku naraz.

 • Sú podklady, ktoré mi dodáte, skutočne originálne?

  • Áno. Ako autori nemáme problém sa vyjadriť k prípadnej zhode v posudku vygenerovaného z CRZP. Za celú históriu nášho fungovania to však nebolo potrebné a veríme, že to nebude treba ani v budúcnosti.

   Podklady, ktoré napíšeme, majú spravidla zhodu 9-10%, pričom zhoda „vyskakuje“ predovšetkým pri názve školy a v zozname literatúry pri použitých tituloch. Avšak to sú veci, za ktoré vás nemôže nikto napadnúť.

 • Ako riešite reklamácie?

  • Ako tím autorov fungujeme od roku 2013, pričom za celú dobu sme nemali ani jednu reklamáciu na zle napísané podklady. Reklamáciám sa dá totiž predísť našou efektívnou komunikáciou. Aj preto komunikujete priamo s autorom, ktorý vám je v prípade potreby vždy k dispozícii.

   Podklady Vám vždy dodávame po častiach, pričom každú časť podkladov nám musíte odsúhlasiť Vy (ako klient) a musí sa k nim vyjadriť aj Váš školiteľ. Zistené nedostatky Vám autor ASAP odstraňuje. Reklamácia finálnych podkladov k Vašej práci je teda z praktického hľadiska nemožná.

 • Prijímate do tímu aj nových autorov?

  • Dlhodobo sme tím tvorený piatimi autormi, ktorí sa navzájom poznajú a svojimi skúsenosťami, vedomosťami a vzdelaním dokážu zastrešiť rôzne odbory. V prípade, že by ste mali záujem stať sa súčasťou nášho tímu, kontaktujte prosím Klaudiu, ktorá s Vami dohodne ďalší postup.