Voľne dostupné texty

V tejto časti stránky Vám ponúkame texty, ktoré sme využívali pri našom štúdiu. Ide o rôzne poznámky z prednášok, resp. učebné texty, ktoré sme si sami spracovali. Ak Vám tieto texty pomôžu, budeme radi.


Politický systém Francúzskej republiky (stručné poznámky z prednášok)

Politický systém Nemecka (stručné poznámky z prednášok)

Politický systém USA (stručné poznámky z prednášok)

Politický systém Veľkej Británie (stručné poznámky z prednášok)

Poznámky k politickému systému EÚ - I. časť

Poznámky k politickému systému EÚ - II. časť

Teoretické problémy demokracie (učebné skriptá)

Základy politológie (učebný text)

Základy práva (učebný text)