Náš príbeh

Písal sa marec 2013 a ja som dopisovala svoju diplomovku. Keďže som ju mala napísanú dosť v predstihu, oslovili ma dve kamošky, ktorým som pomohla úspešne ich práce dokončiť. Následne som im pomohla aj s prípravou obhajoby. Oslavy dosiahnutého magisterského titulu sa mohli začať. A tak sa to vlastne celé začalo...

O nás

Čo ponúkame?

Ponúkame Vám spracovanie komplexných podkladov k Vašim záverečným prácam. Medzi odbory, v ktorých dlhodobo spracúvame podklady, patrí najmä politológia, verejná správa, sociálna práca, ekonomika, právo a pedagogika. Po dohode však vieme spracovať aj podklady z iných oblastí.

Pozrite si aj služby, ktoré Vám vieme ponúknuť

Naša práca v číslach

0 ukončených projektov
0 vypitých energy drinkov
0 hodín strávených prácou
0 Rokov Praxe

Odbory, v ktorých nás nikto neporazí

Politológia

medzinárodné vzťahy, diplomacia, nedemokratické režimy, politické systémy, Európska únia, demokracia, skúmanie konfliktov, voľby a volebné systémy

Sociálna práca

nezamestnanosť, seniori, podniková sociálna práca, sociálna práca s migrantmi, rodinná politika, vyhorenie

Verejná správa

regionálny rozvoj, ekonomika regiónov, krízové riadenie vo verejnej správe, verejná politika, financovanie verejného sektora

Ekonomika

manažment, podnikanie, podklady k MBA štúdiu, marketing, klastrová politika, konkurencieschopnosť, daňová politika

Právo

trestné, občianské, rodinné právo

Pedagogika

sociálna, špeciálna, predškolská pedagogika

Máte otázky?